Intresseanmälan Lägenhet

Sökande Medsökande
Personnummer (10 siffror)
Efternamn
Förnamn
Adress
Postnummer/Ort
Tel. Bostad inkl. riktnummer
Tel. Arbete inkl. riktnummer
Tel Mobil
Arbetsgivare
E-Mail
Årsinkomst
Nuv. hyresvärd inkl tel
Önskan om ort
Antal rum

Jag/vi intygar härmed att ovanstående uppgifter är riktiga samt att Två Stenar Fastigheter AB
får ta en kreditupplysningJa.(Måste kryssas i för att kunna skicka in din ansökan)

Länk till integritetspolicy hur vi hanterar personuppgifter.