Intresseanmälan Lägenhet

Sökande Medsökande
Personnummer (10 siffror)
Efternamn
Förnamn
Adress
Postnummer/Ort
Tel. Bostad inkl. riktnummer
Tel. Arbete inkl. riktnummer
Tel Mobil
Arbetsgivare
E-Mail
Årsinkomst
Nuv. hyresvärd inkl tel
Önskan om ort
Antal rum

Ja, Jag/vi intygar följande:
Jag/vi intygar att ovanstående uppgifter är riktiga.
Jag/vi intygar är medvetna om Två Stenar Fastigheter AB:s policy att man måste ha fast inkomst och inga betalningsanmärkningar för att få hyra av dem alternativt att man har en borgensman.
Jag/vi intygar härmed att Två Stenar Fastigheter AB får ta kreditupplysning.
Notering: En kreditupplysning tas först den dagen ni som ansöker kommit fram i kön för att bli tilldelad lägenhet.
Om ovanstående inte uppfylls kommer du inte att bli tilldelad en lägenhet genom Två Stenar Fastigheter AB.
Om Två Stenar Fastigheter AB inte når den sökande på mail eller telefon så kommer den sökande att bli borttagen från bostadskön.

Länk till integritetspolicy hur vi hanterar personuppgifter.