Integritetspolicy

Två Stenar Fastigheter AB värnar om din personliga integritet. För att tydliggöra hur vi hanterar dina personuppgifter har vi uppdaterat vår integritetspolicy i enlighet med det nya EU-direktivet, GDPR (General Data Protection Regulation), som börjar gälla den 25 maj 2018.

Två Stenar Fastigheter AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy för att återspegla förändringar i vår verksamhet eller gällande lag. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på vår hemsida.

Vem behandlar vi personuppgifter om

Två Stenar Fastigheter AB behandlar personuppgifter om dig som anställd, hyresgäst, leverantör eller om dig som lämnar in intresseanmälan om att önska hyra bostad, lokal, garage eller parkeringsplats.

Följande uppgifter kan vi komma att samla in

 • Förnamn och efternamn
 • Företagsnamn
 • Organisationsnummer
 • Personnummer
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Arbetsgivare
 • Nuvarande hyresvärd
 • Betalning och kreditupplysning
 • IP-adress. När du besöker vår hemsida använder vi cookies, du hittar mer information om hur vi behandlar cookies i vår cookiepolicy.

Varför vi behandlar personuppgifter

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, leverantör eller intressent.
 • Ge dig information och erbjudanden.
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

Hur länge vi sparar personuppgifter

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. Två Stenar Fastigheter AB kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Två Stenar Fastigheter AB rättsliga och affärsmässiga intressen.

Var behandlas personuppgifterna

Vi strävar alltid efter att utföra behandlingen inom EU/EES. I vissa situationer kan dock informationen komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av oss, eller annan leverantör eller underleverantör.

Vi använder oss av Cookies

Våra cookies förbättrar tillgången till vår hemsida och identifierar återkommande besökare. Du hittar mer information om hur vi behandlar cookies i vår cookiepolicy.

Rätt att begära information

Vill du veta om hur Två Stenar Fastigheter AB behandlar personuppgifter om dig, skicka en undertecknad begäran till Två Stenar Fastigheter AB. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos Två Stenar Fastigheter AB och att få uppgifter rättade.