Fiber

    Vi har från och med september 2023 fiber i samtliga fastigheter.