Vill du felanmäla ett problem?

  Vid akuta fel dagtid mellan (07:00-16:00) ring 0532-13060 alt. E-mail: info@tvastenar.com .

  Vid akuta fel på vardagar (kl 16.00 – 07.00) och helger (dygnet runt) 0730621873

   Namn

   Adress

   Lägenhet- Lokalnummer

   Telefon

   E-Mail

   Tillåter Ni att Två Stenar använder huvudnyckel?
   JaNej

   Beskrivning av felet

   Försök att förklara felet så tydligt som möjligt, vilket rum, vad är fel m m.

   Länk till integritetspolicy hur vi hanterar personuppgifter.