Vill du felanmäla ett problem?

  Vid akuta fel dagtid mellan (07:00-16:00) ring 0532-13060 alt. E-mail: info@tvastenar.com .

  Vid akuta fel på vardagar (kl 16.00 – 07.00) och helger (dygnet runt) 0730621873

  Namn

  Adress

  Lägenhet- Lokalnummer

  Telefon

  E-Mail

  Tillåter Ni att Två Stenar använder huvudnyckel?
  JaNej

  Beskrivning av felet

  Försök att förklara felet så tydligt som möjligt, vilket rum, vad är fel m m.

  Länk till integritetspolicy hur vi hanterar personuppgifter.