Intresseanmälan Lägenhet

  Sökande Medsökande
  Personnummer (10 siffror)
  Efternamn
  Förnamn
  Adress
  Postnummer/Ort
  Tel. Bostad inkl. riktnummer
  Tel. Arbete inkl. riktnummer
  Tel Mobil
  Arbetsgivare
  E-Mail
  Årsinkomst
  Nuv. hyresvärd inkl tel
  Önskan om ort
  Antal rum

  Ja, Jag/vi intygar följande:
  Jag/vi intygar att ovanstående uppgifter är riktiga.
  Jag/vi intygar är medvetna om Två Stenar Fastigheter AB:s policy att man måste ha fast inkomst och inga betalningsanmärkningar för att få hyra av dem alternativt att man har en borgensman.
  Jag/vi intygar härmed att Två Stenar Fastigheter AB får ta kreditupplysning.
  Notering: En kreditupplysning tas först den dagen ni som ansöker kommit fram i kön för att bli tilldelad lägenhet.
  Om ovanstående inte uppfylls kommer du inte att bli tilldelad en lägenhet genom Två Stenar Fastigheter AB.
  Om Två Stenar Fastigheter AB inte når den sökande på mail eller telefon så kommer den sökande att bli borttagen från bostadskön.

  Länk till integritetspolicy hur vi hanterar personuppgifter.