Intresseanmälan Lägenhet

  Sökande

  Medsökande

  Personnummer (10 siffror)

  Efternamn

  Förnamn

  Adress

  Postnummer/Ort

  Tel. Bostad inkl. riktnummer

  Tel. Arbete inkl. riktnummer

  Tel Mobil

  Arbetsgivare

  E-Mail

  Årsinkomst

  Nuv. hyresvärd inkl tel

  Önskan om ort

  Antal rum

  Ja, Jag/vi intygar följande:
  Jag/vi intygar att ovanstående uppgifter är riktiga.
  Jag/vi intygar är medvetna om Två Stenar Fastigheter AB:s policy att man måste ha fast inkomst och inga betalningsanmärkningar för att få hyra av dem alternativt att man har en borgensman.
  Jag/vi intygar härmed att Två Stenar Fastigheter AB får ta kreditupplysning.
  Notering: En kreditupplysning tas först den dagen ni som ansöker kommit fram i kön för att bli tilldelad lägenhet.
  Om ovanstående inte uppfylls kommer du inte att bli tilldelad en lägenhet genom Två Stenar Fastigheter AB.
  Om Två Stenar Fastigheter AB inte når den sökande på mail eller telefon så kommer den sökande att bli borttagen från bostadskön.

  Länk till integritetspolicy hur vi hanterar personuppgifter.