Fastighet: Örnen 1

Ort: Åmål

Område: Centrum

Adress: Torggatan 12, Kungsgatan 7

 

 

Fastighet: Örnen 2

Ort: Åmål

Område: Centrum

Adress: Kungsgatan 5

 

 

Fastighet: Örnen 3

Ort: Åmål

Område: Centrum

Adress: Kungsgatan 3, Lunnegatan 11

 

 

Fastighet: Örnen 5

Ort: Åmål

Område: Centrum

Adress: Torggatan 1

 

 

Fastighet: Börsen 2

Ort: Åmål

Område: Centrum

Adress: Kungsgatan 12 – 14

 

 

Fastighet: Börsen 3

Ort: Åmål

Område: Centrum

Adress: Mellanbrogatan 4

 

 

Fastighet: Börsen 4

Ort: Åmål

Område: Centrum

Adress: Mellanbrog. 6 – 8, Västerlånggatan 9

 

 

Fastighet: Börsen 6

Ort: Åmål

Område: Centrum

Adress: Torggatan 3, Västerlånggatan 5

 

 

Fastighet: Triangeln 1

Ort: Åmål

Område: Centrum

Adress: Bergslagsg. 1, Västerlångg. 2

 

 

Fastighet: Triangeln 2

Ort: Åmål

Område: Centrum

Adress: Torggatan 20, Västerlångg. 4

 

 

Fastighet: Banken 1

Ort: Åmål

Område: Centrum

Adress: Kungsgatan 4, Lunnegatan 13

 

 

Fastighet: Banken 6

Ort: Åmål

Område Centrum

Adress: Lunnegatan 19, Västerlånggatan 1

 

 

Fastighet: Telegrafen 4

Ort: Åmål

Område: Centrum

Adress: Mellanbrog. 3, Västerlånggatan 11

 

 

Fastighet: Älgen 1

Ort: Åmål

Område: Centrum

Adress: Mellanbrog 5, Västerlånggatan 10

 

 

Fastighet: Falken 7

Ort: Åmål

Område: Centrum

Adress: Hjeltegatan 15

 

 

Fastighet: Falken 5

Ort: Åmål

Område: Centrum

Adress: Hjeltegatan 17 – 19, Nybrogatan 7

 

 

Fastighet: Mörten 1

Ort: Åmål

Område: Centrum

Adress: Nybrogatan 1, N:a Långgatan 30

 

 

 

Fastighet: Fredriksb. 23

Ort: Åmål

Område: Lugnet

Adress: Ödmansgatan 10

 

Fastighet: Falken 11

Ort: Åmål

Område: Centrum

Adress: Södralånggatan 12-14