Vi har ett avtal med Tele 2 i de flesta hus, med ett obligatoriskt grundutbud för 125 kr i mån.

För att få tillgång till detta måste du kontakta Tele 2 för att få en digitalbox.

Tel till Tele2 0200-25 25 25