En hjälp för dig som planerar flytten.

• Flytta telefonabonnemang.
• Adressändring tex. www.adressandring.se.
• Flytta din försäkring.
• Säg upp el abonnemanget i god tid om du själv betalar elen.
• Boka tid för att hämta/lämna nycklar.