Vid akuta fel dagtid mellan (07:00-16:00) ring 0532-13060 alt. E-mail: info@tvastenar.com .

Vid akuta fel på vardagar (kl 16.00 – 07.00) och helger (dygnet runt) ring 031-3341282.

Namn

Adress

Lägenhet- Lokalnummer

Telefon

E-Mail

Tillåter Ni att Två Stenar använder huvudnyckel?
 Ja Nej

Beskrivning av felet
Försök att förklara felet så tydligt som möjligt, vilket rum, vad är fel m m.

captcha